Deklaracja dostępności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków

Nadrzędna kategoria: ROOT Kategoria: Aktualności Opublikowano: wtorek, 30 marzec 2021 Super User

Wstęp Deklaracji

Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gzoz-ozorkow.pl.

Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków

Solca Wielka nr 57

95-035 Ozorków

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 42 718 63 21

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 13.02.2014r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.01.2021r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo – skany.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 29.01.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzatą Dudek-Żytko e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 718 63 21.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Skargi i odwołania

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku Ośrodka Zdrowia w Sokolnikach Parcela prowadzą trzy wejścia, przy dwóch wejściach znajduje się podjazd dla wózków: podjazd o łagodnym kącie nachylenia. Poza tym w budynku:
 1. przy wejściu głównym znajduje się schemat pomieszczeń jest dostępny także pracownik, który w razie problemów pomoże znaleźć właściwego specjalistę lub gabinet,
 2. w budynku jest możliwość dostępu do wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
 3. dopuszcza się wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
 4. w budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 5. przed wejściem głównym do budynku są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 6. zapewnia się możliwość ewakuacji z budynku osobom ze szczególnymi potrzebami.
 1. Do budynku Ośrodka Zdrowia w Solcy Wielkiej prowadzą dwoje drzwi przy jednej parze drzwi znajduje się podjazd dla wózków: podjazd o łagodnym kącie nachylenia prowadzi od placu przed wjazdem do wejścia bocznego od strony wschodniej. Podjazd posiada również barierki ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Poza tym w budynku:
 1. przy wejściu głównym znajduje się schemat pomieszczeń jest dostępny także pracownik, który w razie problemów pomoże znaleźć właściwego specjalistę lub gabinet,
 2. w budynku jest możliwość dostępu do wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
 3. dopuszcza się wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
 4. w budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 5. przed wejściem głównym do budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 6. zapewnia się możliwość ewakuacji z budynku osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 1. Do lokalu Ośrodka Zdrowia w Leśmierzu prowadzą drzwi wejściowe przy których znajduje się podjazd dla wózków: podjazd o łagodnym kącie nachylenia. Poza tym w lokalu:
 1. przy wejściu głównym znajduje się schemat pomieszczeń jest dostępny także pracownik, który w razie problemów pomoże znaleźć właściwego specjalistę lub gabinet,
 2. w lokalu jest możliwość dostępu do wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
 3. dopuszcza się wstęp do lokalu osobie korzystającej z psa asystującego,
 4. w lokalu znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Link do dokumentu pdf zawierającego raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

 

 


 

Odsłony: 5875