JoomlaTemplates.me by BlueHost Coupon

Ośrodek Zdrowia Sokolniki Parcela
95-035 Sokolniki Parcela 5

Rejestracja: 42 710 12 24
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz godziny przyjęć...

Ośrodek Zdrowia Solca Wielka
95-035 Solca Wielka 57


Rejestracja: 42 718 63 21 wew. 20
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz godziny przyjęć...

Ośrodek Zdrowia Leśmierz
95-035 Ozorków, Leśmierz 18


Rejestracja: 42 718 05 96
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz godziny przyjęć...

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Przed skorzystaniem z usług placówki Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków (adres: Solca Wielka 57, 95-035 Ozorków) (dalej: Administrator) prosimy o zapoznanie się z całą treścią polityki zachowania poufności. Administrator informuje, że wszelkie dane teleadresowe/adresowe otrzymywane przy prowadzeniu placówki będą wykorzystywane wyłącznie przez Administratora w celach:

– zarządzania usługami medycznymi

– bieżącej obsługi pacjentów,

– prowadzenia działań profilaktycznych i prozdrowotnych

– edukacyjnych i szkoleniowych

– statystycznych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że mają Państwo prawo do:

– dostępu do danych (art. 15),

– sprostowania i uzupełnienia danych osobowych (art. 16),

– bycia zapomnianym (art. 17),

– żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18),

– przenoszenia danych (art. 20),

– sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21),

Wszystkie dane mogą Państwo zmienić na recepcji w siedzibie Administratora. Zmiana danych osobowych może być dokonana jedynie przez upoważnionego pracownika Administratora tylko i wyłącznie z użyciem autoryzacji zmian przez Klienta (własnoręczny podpis na formularzu zmiany danych osobowych)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych Pacjentów jest Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków;

2)  administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

4)  dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5)  administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;
4)administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

GZOZ

Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków

Solca Wielka 57, 95-035 Ozorków
tel. 42 718 63 21, wew. 26
tel. 500 136 667
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Mieszkańcom gminy opiekę zdrowotną zapewnia GZOZ Gminy Ozorków:

Ośrodek Zdrowia w Sokolnikach Parceli
Sokolniki Parcela 5, 95-035 Ozorków

tel: 42 710 12 24
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ośrodek Zdrowia w Solcy Wielkiej
Solca Wielka 57, 95-035 Ozorków

tel: 42 718 63 21, wew. 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ośrodek Zdrowia w Leśmierzu
Leśmierz 18, 95-035 Ozorków

tel: 42 718 05 96
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

poprzez udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie działań służących ratowaniu, przywróceniu i poprawie zdrowia oraz działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Wszystkie nasze Ośrodki Zdrowia wyposażyliśmy w nowoczesny sprzęt medyczny, a opiekę nad chorym pacjentem sprawuje wykwalifikowany personel medyczny.
Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez GZOZ obejmuje w szczególności: badanie i porady lekarskie, leczenie i pielęgnację chorych, specjalistyczne leczenie w warunkach ambulatoryjnych, opiekę nad kobietą ciężarną, jej płodem oraz noworodkiem, dokumentowanie i orzekanie o stanie zdrowia, szczepienia ochronne i działania profilaktyczne i zapobiegawcze, rehabilitację leczniczą, prowadzenie działalności oświatowo- zdrowotnej.

Dyrektor GZOZ Gminy Ozorków:

lek. med. Małgorzata Dudek-Żytko, spec. med. rodzinnej, lek. pediatra
tel. 508 009 067

Dział Administracyjno- Księgowy GZOZ Gminy Ozorków

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy świadczeniobiorców, iż podstawową jednostką organizacyjną GZOZ Gminy Ozorków, a tym samym głównym miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Ośrodek Zdrowia w Sokolnikach Parceli.

Świadczenia zdrowotne w wymienionym wyżej Ośrodku udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00Ośrodek Zdrowia w Solcy Wielkiej oraz Ośrodek Zdrowia w Leśmierzu stanowią Filie GZOZ Gminy Ozorków. Zgodnie z zawartą umową z Łódzkim Odziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia- wskazane wyżej filie mogą być czynne krócej niż podstawowa jednostka, tj. Ośrodek Zdrowia w Sokolnikach Parceli.

Godziny pracy Ośrodka Zdrowia w Solcy Wielkiej

Poniedziałek   08.00-15.35

Wtorek            08.00-15.35

Środa               08.00-15.35

Czwartek         08.00-17.00

Piątek              08.00-18.00

Godziny pracy Ośrodka Zdrowia w Leśmierzu

Poniedziałek  08.00-15.35

Wtorek           08.00-15.35

Środa              08.00-15.35

Czwartek        10.30-18.00

Piątek             08.00-15.35

Lekarze- Specjaliści realizujący świadczenia w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

Małgorzata Dudek-Żytko- Lekarz- specjalista medycyny rodzinnej, pediatra, pulmonolog

Aleksandra Fajcht-Balcerzak- Lekarz- specjalista chorób wewnętrznych

Ewa Domicz- Lekarz- specjalista medycyny rodzinnej, chirurg

Leonard Celuch- Lekarz- specjalista chorób wewnętrznych

Ewelina Żytko- Lekarz

 

Lekarze- Specjaliści realizujący świadczenia w ramach Leczenia Stomatologicznego:

Renata Krzyżaniak - Lekarz dentysta

Adam Fedak - Lekarz dentysta

Katarzyna Prażmowska-Kobiałka - Lekarz dentysta - specjalista stomatologii dziecięcej

Andrzej Walenda - Lekarz dentysta

Dominika Wojtera-Głasek - Lekarz dentysta

Fizjoterapeuci realizujący świadczenia w ramach Rehabilitacji Leczniczej:

Lidia Górniak - Specjalista fizjoterapii

Magdalena Kubus - Fizjoterapeuta

Maciej Szulc - Fizjoterapeuta

Lekarze- Specjaliści realizujący świadczenia w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w zakresie dermatologii i wenerologii, neurologii, położnictwa i ginekologii:

Witold Urban - Lekarz- specjalista dermatologii i wenerologii

Agniszka Plucińska - Lekarz- specjalista neurologii

Leszek Żytko - Lekarz ginekolog- położnik

Lekarze- Specjaliści realizujący świadczenia bez kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach Rehabilitacji Leczniczej w zakresie rehabilitacji medycznej oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu:

Monika Parys- Doktor nauk med.- specjalista rehabilitacji medycznej

Zapraszamy do korzystania. Więcej informacji oraz zapisy w rejestracji.

Kontakt

Ośrodek Zdrowia Sokolniki Parcela

95-035 Sokolniki Parcela 5
Rejestracja tel: 42 710 12 24
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Zdrowia Solca Wielka

95-035 Solca Wielka 57
Rejestracja tel: 42 718 63 21 wew. 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Zdrowia Leśmierz

95-035 Ozorków, Leśmierz 18
Rejestracja tel: 42 718 05 96
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja GZOZ Ozorków

Solca Wielka 57, 95-035 Ozorków
tel: 42 718 63 21 wew. 26

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.