JoomlaTemplates.me by BlueHost Coupon

Ośrodek Zdrowia w Sokolnikach Parceli

95-035 Sokolniki Parcela 5
Rejestracja: 42 710 12 24
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz godziny przyjęć...

Ośrodek Zdrowia w Solcy Wielkiej

95-035 Solca Wielka 57
Rejestracja: 42 718 63 21 wew. 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz godziny przyjęć...

Ośrodek Zdrowia w Leśmierzu

95-035 Ozorków, Leśmierz 18
Rejestracja: 42 718 05 96
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz godziny przyjęć...

Zasady udzielania teleporad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków

 1. Teleporada jest świadczeniem zdrowotnym udzielanym w formie porady telefonicznej.
 2. Teleporada zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie.
 3. Osobą udzielającą teleporady może być lekarz, pielęgniarka lub położna, stosownie do swoich uprawnień i zakresu świadczonych usług.
 4. Pacjent dokonuje rezerwacji terminu teleporady telefonicznie na nr telefonu:

- Ośrodka Zdrowia w Sokolnikach Parceli : 42 710 12 24,

- Ośrodka Zdrowia w Solcy Wielkiej – Filia nr 1 : 42 718 63 21,

- Ośrodka Zdrowia w Leśmierzu- Filia nr 2: 42 718 05 96

         i ustala datę i godzinę z pracownikiem Ośrodka Zdrowia.

 1. Osoba udzielająca teleporady kontaktuje się z pacjentem na wskazany przez pacjenta numer telefonu.
 2. Potwierdzenie tożsamości pacjenta odbywa się na podstawie danych zawartych w dokumentacji medycznej  lub deklaracji np. numer  PESEL, data urodzenia.
 3. Personel Ośrodka Zdrowia w celu wykonania porady telefonicznej zobowiązany jest do podjęcia co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut.
  W sytuacji braku kontaktu teleporada jest anulowana, a pacjent zobowiązany jest do ponownego kontaktu z Rejestracją i ustalenia nowego terminu.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Świadczeniodawcy, takich jak awaria urządzeń, systemów komunikacji lub brak dostępności lekarza, niezwłocznie ustalany jest nowy termin teleporady.
 5. Podczas teleporady lekarz może udzielić porady medycznej, zinterpretować wynik badania, udzielić informacji o zaordynowanych lekach, wystawić e-receptę, e-skierowanie, e-zwolnienie, e-zlecenie na wyroby medyczne, a także wystawić dokumenty w formie papierowej do odbioru osobistego w Ośrodku Zdrowia (m.in. skierowania na badania diagnostyczne i laboratoryjne).
 6. W sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta osoba udzielająca teleporady może podjąć decyzję o potrzebie skonsultowania pacjenta w trybie porady stacjonarnej.
 7. Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.
 8. Świadczenia zdrowotne zrealizowane w ramach teleporady odnotowywane są w dokumentacji medycznej pacjenta.

 

 

 

 

 


Z powodu choroby, dr Katarzyna Prażmowska-Kobiałka nie przyjmuje

 

Z powodu choroby, dr Katarzyna Prażmowska-Kobiałka nie przyjmuje do 24.08.2021.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 


Informacja o Teleplatformie Pierwszego Kontaktu

 

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę pierwszego kontaktu (TPK).

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej, Pacjent ma możliwość skontaktowania się z Teleplatformą pierwszego kontaktu (TPK).

Dzwoniąc pod bezpłatny, ogólnopolski numer TPK: 800 137 200

pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ oraz w weekendy, święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy - całodobowo.

Pod numerem 800 137 200 dyżurują pielęgniarki lub położne i lekarze gotowi do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom. Połączenie jest bezpłatne i może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona tylko dla osób ubezpieczonych w naszym kraju. Połączenia z zagranicy nie są obsługiwane.

Porady udzielane są w kilku językach:

 • w języku polskim,
 • w języku angielskim,
 • w języku rosyjskim,
 • w języku ukraińskim
 • w języku migowym poprzez wideoczat (za pośrednictwem tłumacza Polskiego Języka Migowego).

Teleplatforma nie zastępuje świadczeń udzielanych przez nocną i świąteczną opiekę

zdrowotną, której zadania pozostają bez zmian. TPK działa na podobnych zasadach do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z tą różnicą, że porady udzielane są przez telefon.

Podczas porady telefonicznej, w razie potrzeby, pacjent może otrzymać e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci:

 • wizytę w stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ),
 • kontakt ze swoim lekarzem POZ   (w   godzinach   pracy   POZ:   8.00   -   18.00, od poniedziałku do piątku),
 • a w przypadku podejrzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia, zaleci bezpośredni kontakt z nr alarmowym 112 i wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Zasady działania Teleplatformy pierwszego kontaktu

Po połączeniu z nr TPK 800 137 200 pacjent słyszy krótki komunikat, informujący o dodzwonieniu się na Teleplatformę pierwszego kontaktu. Po odsłuchaniu komunikatu, pacjent może wybrać język, w którym będzie udzielana porada.

W pierwszej kolejności z pacjentem łączy się pielęgniarka lub położna. Po sprawdzeniu danych pacjenta pod kątem uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej i zarejestrowaniu zgłoszenia, pielęgniarka lub położna przeprowadza wywiad niezbędny do oceny stanu zdrowia pacjenta. Podczas tego połączenia pacjent może liczyć na profesjonalną poradę, w czasie której pielęgniarka lub położna może wystawić e-receptę oraz udzielić zaleceń co do dalszego sposobu postępowania. W stanach nagłych, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu, poinformuje pacjenta o konieczności pilnego kontaktu z numerem alarmowym 112, w celu wezwania zespołu ratownictwa medycznego.

Jeśli pielęgniarka lub położna uzna, że pacjent potrzebuje dodatkowej konsultacji, wówczas przekieruje pacjenta do lekarza, podczas tego samego połączenia.

Konsultacja lekarska rozpoczyna się od uzupełnienia wywiadu przeprowadzonego przez pielęgniarkę lub położną. W czasie rozmowy z lekarzem, po ocenie stanu zdrowia, pacjent może otrzymać e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Jeśli w ocenie lekarza, pacjent będzie wymagał osobistego kontaktu z lekarzem, może także skierować pacjenta do najbliższej stacjonarnej placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Gdy będzie potrzeba pilnej interwencji medycznej, lekarz może również zalecić kontakt z nr 112 i wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Z usługi Teleplatformy pierwszego kontaktu mogą korzystać także pacjenci niesłyszący. Specjalnie z myślą o nich, TPK oferuje udzielanie porad przez wideoczat. Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza Polskiego Języka Migowego.

Aby skorzystać z porady pielęgniarki/położnej lub lekarza w ramach Teleplatformy poprzez wideoczat należy wejść na stronę internetową Narodowego Funduszu Zdrowia (www.nfz.gov.pl).

Na wskazanej stronie, w prawym górnym rogu, znajduje się zakładka dedykowana Teleplarformie pierwszego kontaktu. Po kliknięciu tejże zakładki Pacjent zostaje przeniesiony.

 

 

 


 

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przed szczepieniem osoby dorosłej

 

Drodzy pacjenci.

Serdecznie informujemy, iż z naszej strony można pobrać Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19.

Kwestionariusz można wypełnić w domu i przyjść w dniu szczepienia do naszej przychodni z wypełnionym dokumentem. Ułatwi to nam pracę oraz wydatnie skróci czas oczekiwania w kolejce na szczepienie.

 

Dyrektor GZOZ Gminy Ozorków

lek. med. Małgorzata Dudek-Żytko, spec. med. rodzinnej, lek. pediatra
tel. 508 009 067

 

Link do dokumentu:

 

 


 

Komunikat w sprawie możliwości wykonania protez zębowych w ramach NFZ

Wszystkich zainteresowanych pacjentów, zapraszamy na wizyty u stomatologa celem wykonania protez zębowych w ramach NFZ, bez oczekiwania w kolejce.
 
Zapisy telefoniczne:
Ośrodek Zdrowia Leśmierz 42 718 05 96
Ośrodek Zdrowia w Sokolnikach Parceli 42 710 12 24
Ośrodek Zdrowia w Solcy Wielkiej 42 718 63 21
 
 
 

 

Podkategorie